Naucz się sprzedawać w internecie bez inwestycji i ryzyka! Dołącz do Grupy Dropshipping Allegro!
Polityka prywatności
Aktualizacja: 11 października 2022
Internet daje ogromną przestrzeń dla wielu ludzi szukających możliwości zarobkowych. Zawsze zgodnie z prawem dbam o prywatność swoich klientów i subskrybentów.
Dane osobowe
1. Administratorem przetwarzanych w serwisie internetowym danych osobowych jest JG Invest PSA, NIP: 5492463888, REGON: 389702924 z siedzibą w Oświęcimiu.

2. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej RODO.

3. Podane dane osobowe przetwarzane są w celu:
a. podjęcia działań przed zawarciem Umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą, lub realizacji umowy, w tym świadczenia usług drogą elektroniczną związanych z korzystaniem z serwisu internetowego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; 
b. wypełnienia prawnych obowiązków ciążących na Administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
c. dochodzenia roszczeń wynikających z zawartych umów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
d. realizacji bieżącej korespondencji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
e. ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
f. marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
g. statystycznym dotyczących analiz funkcjonowania, popularności i sposobu korzystania przez użytkowników z serwisu internetowego Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

4. Podane dane osobowe, w zależności od celu ich przetwarzania będą przetwarzane przez Administratora:
a. przez czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują ich przetwarzanie;
b. w przypadku danych osobowych stron i reprezentantów stron umów przez okres 5 pełnych lat licząc od roku następującego po roku wygaśnięcia umowy cywilno-prawnej; okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo wydłużony w przypadku kiedy przetwarzane dane stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania;
c. w przypadku danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją korespondencji – do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z przyjęcia i obiegu korespondencji; okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo wydłużony w przypadku kiedy przetwarzane dane stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania;
d. w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celach statystycznych do momentu złożenia sprzeciwu przez osobę której dane dotyczą.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla realizowania jednego lub większej ilości celów przetwarzania zdefiniowanych w pkt. 3, których Administrator nie będzie mógł zrealizować w przypadku niepodania danych osobowych.

6. Podane dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom wyłączenie w celu realizacji umowy (np. operatorom pocztowych, podmiotom realizującym obsługę płatności) lub wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

8. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania i prawo do ograniczenia przetwarzania danych, a w zakresie, w którym przepisy prawa nie stanowią inaczej również prawo do ich usunięcia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

9. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

10. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane w celu indywidualnego dostosowania ofert oraz informacji marketingowych.

Pliki cookies

1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest JG Invest PSA, ul. Jana Matejki 2, 32-600 Oświęcim, NIP: 5492463888, REGON: 389702924.

4. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających z serwisu internetowego w następujących celach:
a. identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w serwisie internetowym i pokazywania, że są zalogowani;
b. zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy, ankiet lub danych logowania do serwisu internetowego;
c. dostosowywania zawartości serwisu internetowego do indywidualnych preferencji Użytkowników;
d. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania z serwisu internetowego.

5. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies ? w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności serwisu internetowego (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie Produktów w koszyku podczas kolejnych kroków składania Zamówienia).

6. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez ten serwis internetowy zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.

7. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):

8. Administrator może korzystać w serwisie internetowym z usług analitycznych (takich jak Google Analytics, Universal Analytics, Facebook Pixel). Usługi te pomagają Administratorowi analizować ruch w serwisie internetowym. Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług w sposób zanonimizowany (są to tzw. dane eksploatacyjne, które uniemożliwiają identyfikację osoby) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu serwisem internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących (danych osobowych) osoby odwiedzające stronę serwisu internetowego. Administrator korzystając z powyższych usług w serwisie internetowym gromadzi takie dane jak źródła i medium pozyskania odwiedzjących serwis internetowy oraz sposób ich zachowania na stronie serwisu internetowego, informacje na temat urządzeń i przeglądarek z których odwiedzają stronę, IP oraz domenę, dane geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, płeć) i zainteresowania.

9. Możliwe jest zablokowanie w łatwy sposób udostępniania informacji o aktywności w serwisie internetowym. W tym celu należy zainstalować odpowiedni dodatek do przeglądarki internetowej, np. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl lub https://chrome.google.com/webstore/detail/block-facebook/gebclbfnlcebcljmgblacllmjkfidoef?hl=pl
Nie jesteś jeszcze na mojej liście? 
Dołącz TERAZ, aby mieć dostęp do nowości wśród internetowych biznesów...
Twoje dane są bezpieczne. Przestrzegam polityki prywatności zgodnie z prawem
Dlaczego w internecie?
Internet dał mi niesamowitą przestrzeń do zarabiania, rozwijania firm i tworzenia życia jakiego chcę. Dzięki takiej pracy raz na zawsze skończyłem walczyć o przeżycie od 10 tego do 10 tego, a dzisiaj każdego dnia mam wpływy na swoje konta. Jeśli Ty też - tak jak ja - chcesz zmian w swoim życiu na lepsze to jesteś we właściwym miejscu.
Zacznij żyć bez żadnych ograniczeń!
  • Wolność - rób to co chcesz, a nie to co musisz. Korzystaj z życia i ciesz się nim!
  • Brak ograniczeń - samodzielnie dysponuj własnym czasem i nie pozwól, aby ktoś decydował za Ciebie co masz z nim robić!
  • Pieniądze - zarabiaj cały czas, a nie tylko wtedy kiedy pracujesz.
Dowiedz się więcej...
Gotowe rozwiązania
  • KROK PO KROKU - zaawansowany system działania
  • INSTRUKCJE - materiały wideo w formie instruktażów, dzięki czemu z łatwością wykonasz swoje zadania
  • STRATEGIE MARKETINGOWE - poznasz strategie sprzedaży niemal dla każdego produktu lub usługi w internecie